Начало Учебници и помагала Учебни помагала за 3 клас

Учебни помагала за 3. клас

 
Корица
Учебен правописен речник за 1. – 4. клас (съобразен с новите програми по всички предмети)

Автори: 
Издателство: БГ Учебник
Учебният правописен речник е създаден, за да подпомогне учениците в начална училищна възраст да усъвършенстват правописа си. Думите в ...
Корица
Искам да науча повече. Учебно помагало по български език и литература в 3. клас. По новата програма

Автори: 
Издателство: Булвест 2000
Учебното помагало е създадено с цел да съдейства за разширяването и допълването на подготовката по български език и литература, която ...
Корица
Малки изследователи е помагало за избираемите учебни часове по човекът и природата. Работата с него провокира интереса и активността ...
Корица
Пъстра математика. Помагало за 3. клас за избираемите учебни часове. По новата програма

Автори: 
Издателство: Анубис
Помагалото е предназначено за избираемите учебни часове по математика в 3. клас: предоставя атрактивни теми за разширена и ...
Корица
Помагалото има подчертано патриотична насоченост. Учебното съдържание е разработено в съответствие с темите от актуалната учебна ...
Корица
Математика - задачи за 3. клас. По новата учебна програма 2018/2019 г.

Автори: 
Издателство: Калоянов
Учеб­но­то по­ма­га­ло Ма­те­ма­ти­ка - задачи за тре­ти клас е съ­об­ра­зе­но с но­ва­та учеб­на прог­ра­ма и с дър­жав­ни­те ...
Корица
Правилата в рими. За целодневно обучение и за домашна работа и самоподготовка. С учебното помагало по български език за 3. клас ...
Корица
Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език за 3. клас.По новата програма

Автори: 
Издателство: Слово
Учебното помагало съдържа 32 теми от учебната програма по БЕЛ за 3. клас, одобрена със Заповед № РД 09-1093/ 25.01.2017 г. на министъра на ...
Корица
Помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 3. клас По новата учебна програма за 2018 г.

Автори: 
Издателство: Просвета Плюс
Помагалото за избираема подготовка е изцяло съобразено с новата учебна програма по български език и литература за 3. клас. Всяка тема е ...
Корица
Тестове и самостоятелни работи по математика за 3. клас. По новата програма 2018

Автори: 
Издателство: Булвест 2000
Учебното помагало е предназначено за ученици в трети клас. В него се предлагат тестове и самостоятелни работи за входяща, текуща и ...
предишни 1 2 3 4 5 6 7 8 следващи