Помагала за 2. клас на

 
Корица
Умножението

Автори: 
Издателство: Фют
Забавна книжка за умножението с таблицата, примери, обяснения, задачи. • изяснява същността на действието умножение; • улеснява ...