Помагала за 4. клас на

 
Корица
Успешна подготовка за външно оценяване по български език и литература за 4. клас

Автори: 
Издателство: Просвета - Азбуки
Помагалото съдържа текстове за диктовки и текстове за четене с разбиране; 7 тренировъчни теста, разработени в два варианта и 5 изпитни ...
Корица
Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и обществото за 4. клас

Автори: 
Издателство: Просвета - Азбуки
Корица
Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и природата за 4. клас

Автори: 
Издателство: Просвета - Азбуки
По новия формат от 2012/2013 г. Учебното помагало осигурява целогодишна системна подготовка на учениците за външно оценяване с тестовете по ...
Корица
Успешна подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас

Автори: 
Издателство: Просвета - Азбуки
Учебното помагало осигурява целогодишна системна подготовка на учениците за външно оценяване с тестовете по новия формат на МОМН от ...